Kindergarten logo my world
Към съдържанието
АОП9094760/25.11.2019
Профил на купувача
Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 104
104-1-2019 Обява по чл. 20 ал. 3
104-2-2019-Техническа спецификация ТС
104-3-2019-EЕДОП
104-4-2019-договор
104-5-2019 образец 1 - декларация
104-5-2019 образец 2 - декларация
104-5-2019-Оферта
104-2019-Приложение 1-1 към ТС
104-2019-Приложение 1-2 към ТС
104-2019-Приложение цени 2.1
104-2019-Приложение цени 2.2
Протокол комисия 104-2019-1
ДГ104 © 2018 / All Rights Reserved
Назад към съдържанието