Kindergarten logo my world
Към съдържанието
Приказка за Косето Босето с мама Милена и Симеон в група Усмивка
Групи
Днес мама Милена и Симеон емоционално разказаха  на децата от 1 група"Усмивка",
ДГ№104"Моят свят" приказката за Косето Босето!
Очакваме ги отново с нетърпение!
ДГ104 © 2018 / All Rights Reserved
Назад към съдържанието